วิฆนาย ดีสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วิฆนาย ดีสุวรรณ
โทรศัพท์
 
อีเมล์
wikhanay.d@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2550
ปริญญาตรี ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2543
  รายการ URL
บทความ ข้าว:ตำนานที่มาและความเชื่อ
บทความ ลักษณะที่ทาสแมวควรรู้
บทความ แมวในวิถีชีวิตไทย
บทความ หนูวัฒนธรรมกับสังคม
บทความ การเจริญอานาปานสติที่มีผลสัมฤทธิ์แห่งการปฏิบัติธรรมอันนำความพัฒนายั่งยืนสู่มหาชน
วิจัย การเจริญอานาปาณสติที่มีผลสัมฤทธิ์แห่งการปฏิบัติธรรมอันนำความยั่งยืนสู่มหาชน
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
พระมหากษัตริย์กับการเกษตร ในการอบรมการเขียนข้อเสนอต่อสถาบันการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต้าลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2555
ทำนองเสนาะ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
อบรมวิชาชีพให้แก่ชุมชน
ภาษาไทยในชีวิตประจำวันให้โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2559- ปัจจุบัน
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
วรรณกรรมไทย/คติชน วัฒนธรรมไทย/การท่องเที่ยว
จำนวนคนเข้าชม 375 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org http://www.tr9.org porno film