วีรชัย อำพรไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
วีรชัย อำพรไพบูลย์
โทรศัพท์
0814472555
อีเมล์
weerachai.u@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2536
ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
ปริญญาเอก ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
  รายการ URL
บทความ การวิเคราะห์ระบบตัวอักษรเบรลล์ไทย
บทความ ระบบอักษรเบรลล์อังกฤษพื้นฐาน
วิจัย การพัฒนาระบบการถ่ายถอดอักษรสำหรับตัวบทเบรลล์ไทยปนอังกฤษเป็นอักษรไทยและอังกฤษปกติโดยใช้วิธีแบบผสม
วิจัย รหัสยภาษาในกลุ่มคนตาบอดไทย (Secret Language of The Thai Blind)
หนังสือ คู่มือตัวย่อเบรลล์อังกฤษทางลัด
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 637 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало beylikdüzü escort bahçeşehir escort escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org