ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา
โทรศัพท์
0816251384
อีเมล์
tanarat.p@dru.ac.th
สาขา
นิติศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2533
  รายการ URL
ตำรา คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ตำรา กฎหมายธุรกิจ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 189 คน