ศรัณย์ สรรพศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ศรัณย์ สรรพศิริ
โทรศัพท์
 
อีเมล์
sarun.s@dru.ac.th
สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท Visual Communication Master of Arts Eastern Michigan University 2540
ปริญญาตรี Communication Arts Bachelor of Arts Bangkok University 2531
  รายการ URL
บทความ F.Chit ฟรานซิส จิตร ช่างถ่ายรูปอาชีพนายแรกในสยาม
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 183 คน