เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ
โทรศัพท์
081-949-4587
อีเมล์
penpisut.s@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
  รายการ URL
บทความ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในสถานการณ์ที่ง่ายต่อการกระทบกระทั่งจิตใจ (กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี)
รายการฝึกอบรม
Certificate on Content and Language Integrated Learning
Communicative Language Teaching in Thailand: Transformation and Assessment
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 775 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало beylikdüzü escort bahçeşehir escort escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org