ปัทมา เหล่านิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ปัทมา เหล่านิพนธ์
โทรศัพท์
 
อีเมล์
pattama.l@dru.ac.th
สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี โรคพืช วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2532
ปริญญาโท จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2539
  รายการ URL
วิจัย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่าของประเทศไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 149 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало beylikdüzü escort bahçeşehir escort escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org