ณัฐพร เพ็ชรเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ณัฐพร เพ็ชรเรือง
โทรศัพท์
 
อีเมล์
nattaporn.p@dru.ac.th
สาขา
นาฏศิลป์และการแสดง
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

  รายการ URL
บทความ การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย : วัฏสงสาร
บทความ การใช้พื้นที่ในงานนาฏศิลป์
บทความ นาฏศิลป์กับการสื่อสารอารมณ์
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 748 คน