ลือเดช ปิตุพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ลือเดช ปิตุพงศ์
โทรศัพท์
0829502571
อีเมล์
luedet.p@dru.ac.th
สาขา
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 157 คน