กฤติกา ชูผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
กฤติกา ชูผล
โทรศัพท์
0826144156
อีเมล์
krittika.c@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลับศิลปากร 2552
ปริญญาโท ภาษาไทย อัษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2554
  รายการ URL
บทความ การพิมพ์ในประเทศไทย
บทความ แม่ย่านาง
บทความ คำกริยาในภาษามอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วิจัย ชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธ์
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 618 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org http://www.tr9.org porno film