กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
โทรศัพท์
0891237907
อีเมล์
kamolsak.w@dru.ac.th
สาขา
บริหารธุรกิจ
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ วิชาโท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543
อื่นๆ วิจัยทางสังคม ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550
ปริญญาโท วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ วิชาโท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
ปริญญาโท การสอนสังคมศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559
  รายการ URL
วิจัย การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำรงชีพในวัยสูงอายุของลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานภาครัฐ
วิจัย กระบวนการเรียนรู้ในการรวมกลุ่มและสร้างศักยภาพในการแก้ปัญหาชุมชนที่ประความสำเร็จ กรณีศึกษาหมู่บ้านดอนม่วง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และหมู่บ้านคลองยายหลี อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
หนังสือ หนังสือวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
จำนวนคนเข้าชม 204 คน


http://www.zv1.org http://www.tr9.org/ yeni iş fikirleri ankara escort ankara escort ankara escort eskişehir escort eskişehir escort konya escort adana escort http://www.escortbayanlariz.net bahis siteleri bahis sitesi canlı bahis siteleri kaçak bahis siteleri popüler bahis siteleri supertotobet sportotobet süpertoto