จีรภัทร อาดนารี คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
จีรภัทร อาดนารี
โทรศัพท์
 
อีเมล์
jeerapat.a@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547
ปริญญาโท ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551
ปริญญาเอก ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
  รายการ URL
บทความ ไตพ่าเก่ รัฐอัสสัม: ธรรมเนียมการต้อนรับผู้มาเยือน
บทความ คุณธรรมสำคัญในวรรณกรรมเยาวชน
บทความ น้ำใจที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน
บทความ ความเชื่อเรื่องกรรมในวรรณคดีไทย
บทความ รางวัลลูกโลกสีเขียว : การส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิจัย การสร้างเสริมจิตสำนึกครู
วิจัย ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 1208 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало beylikdüzü escort bahçeşehir escort escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org