จีรภา ประยูรศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
จีรภา ประยูรศักดิ์
โทรศัพท์
0858282083
อีเมล์
jeerapa.p@dru.ac.th
สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
จำนวนคนเข้าชม 192 คน


http://www.zv1.org http://www.tr9.org/ yeni iş fikirleri ankara escort ankara escort ankara escort eskişehir escort eskişehir escort konya escort adana escort http://www.escortbayanlariz.net bahis siteleri bahis sitesi canlı bahis siteleri kaçak bahis siteleri popüler bahis siteleri supertotobet sportotobet süpertoto