ฎายิน พรยุทธพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ฎายิน พรยุทธพงศ์
โทรศัพท์
 
อีเมล์
dayin.p@dru.ac.th
สาขา
บัญชี
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท การบัญชี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 2544
ปริญญาตรี การบัญชี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2542
  รายการ URL
วิจัย เรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วิจัย เรื่อง การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
จำนวนคนเข้าชม 280 คน


http://www.zv1.org http://www.tr9.org/ yeni iş fikirleri ankara escort ankara escort ankara escort eskişehir escort eskişehir escort konya escort adana escort http://www.escortbayanlariz.net bahis siteleri bahis sitesi canlı bahis siteleri kaçak bahis siteleri popüler bahis siteleri supertotobet sportotobet süpertoto