อนุสรา ศรีวิระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
อนุสรา ศรีวิระ
โทรศัพท์
0817906261
อีเมล์
anoodsara.s@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท ภาษาไทย อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปากร 2558
ปริญญาตรี ภาษาไทย อักษรศาสตรบัณฑิต ศิลปากร 2554
  รายการ URL
บทความ ผู้เล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์
บทความ การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 611 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org http://www.tr9.org porno film