พิมพ์วิภา บุรวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
พิมพ์วิภา บุรวัฒน์
โทรศัพท์
0639655441
อีเมล์
Phimwipha.b@dru.ac.th
สาขา
นาฏศิลป์และการแสดง
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาเอก นาฏยศิลป์ไทย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559
ปริญญาโท นาฏยศิลป์ไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
ปริญญาตรี นาฏศิลป์ไทย ศิลปบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2547
  รายการ URL
บทความ การฝึกหัดและการถ่ายทอดกระบวนรำกราวนางยักษ์
บทความ การประพันธ์บทสำหรับการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ประเภทรำเดี่ยวมาตรฐาน
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 320 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org http://www.tr9.org porno film