อรนุช ร้อยแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
อรนุช ร้อยแก้ว
โทรศัพท์
 
อีเมล์
oranuch.r@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

  รายการ URL
หนังสือ การพัฒนาโปรแกรมเกม 2D ด้วยภาษาจาวาร่วมกับเฟรมเวิร์ค libGDX [สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชัน 2019]
หนังสือ การวิจัยเพื่อการบริหารในงานอุตสาหกรรม
หนังสือ พุทธศาสน์ศึกษา
หนังสือ Business English
ตำรา Introduction to Literature
รายการฝึกอบรม
Certificate in Higher Education 2004
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 638 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org http://www.tr9.org porno film