จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย
โทรศัพท์
 
อีเมล์
jirada.u@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2554
ปริญญาโท ภาษาและการสื่อสาร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2557
  รายการ URL
บทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารในประเทศไทย
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 1332 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org marsbahis ataşehir escort pendik escort http://www.patisahiplen.com