ชนิดา จันทร์งาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ชนิดา จันทร์งาม
โทรศัพท์
0626514598
อีเมล์
Chanida.j@dru.ac.th
สาขา
นาฏศิลป์และการแสดง
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท นาฏยศิลป์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี นาฏยศิลป์ไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
  รายการ URL
วิจัย การสร้างสรรค์อัตลักษณ์รำโทนของชุมชนบางกอกน้อย
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 335 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri promosyon beylikdüzü escort bahçeşehir escort avcılar escort avcılar escort Kayaşehir escort ataköy escort escort escort bayan